Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego

pod redakcją Moniki Kresy, Martyny Sabały, Aleksandry Żurek

Celem twórców Słownika języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest dokumentacja i opisanie różnego od ogólnopolskiego słownictwa, którym posługują się współcześni studenci największego uniwersytetu w Polsce do opisywania realiów życia uczelnianego (więcej o celach).

Materiał zgromadzony w słowniku został zebrany drogą ankietową i liczy prawie 3 000 jednostek leksykalnych zgłoszonych przez studentów jako charakterystyczne dla ich wypowiedzi mówionych i pisanych (więcej o sposobie gromadzenia materiału).

Wyekscerpowany z ankiet i wyselekcjonowany materiał został uporządkowany w trzy duże pola semantyczne oraz mniejsze podpola (więcej o sposobie opisu materiału), zaimportowany do systemu elektronicznego i wyposażony w wyszukiwarkę, która pozwala w szybki i sprawny sposób skorzystać ze słownika (więcej o wyszukiwarce).

SJSUW jest inicjatywą Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery” działającego przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzą go studenci, doktoranci i pracownicy zakładu (więcej o twórcach słownika), którzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące projektu, szczególnie, że zaprezentowana wersja SJSUW ma charakter wstępny, a prace nad nim nadal trwają.

Zapraszamy również do polubienia słownikowego profilu na Facebooku oraz poczytania i posłuchania o naszym przedsięwzięciu.